Публічний договір

ДОГОВІР

на абонентське обслуговування

м. Біла Церква

 

Замовник: який проживає за адресою в м. Біла Церква, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Толкачов Ярослав Віталійович, в подальшому “ВИКОНАВЕЦЬ”, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №2 353 000 0000 025922 від 15.03.2012 р. і є платником єдиного податку, з іншої сторони, уклали дійсний Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Виконавець надає Замовнику послуги для зв’язку Замовника з мережею Інтернет, послуга передбачає надання ІР-адреси Замовник оплачує замовлену згідно Тарифів Виконавця послугу

2. Обов’язки Виконавця.

2.1. Забезпечити організацію зв’язку Замовника з мережею Інтернет, якщо він є абонентом телевізійної кабельної мережі ПП ТРК “ Рось Телеком”.

2.2. Надавати Замовнику додаткові послуги, передбачені Тарифами Виконавця. 2.3. Інформувати Замовника про зміни вартості послуг відповідно до Тарифів Виконавця не менш, ніж за 30 календарних днів до дати настання таких змін. Інформація про зміни вартості послуг публікується на веб-сторінці Виконавця www.rtc.com.ua, передається Виконавцем Замовнику електронною поштою, або у інший спосіб.

3. Обов’язки Замовника.

3.1. Використовувати послуги, надані Виконавцем з дотриманням вимог чинного законодавства. Невиконання Замовником передбаченого цим пунктом зобов’язання є підставою для припинення виконання всіх зобов’язань Виконавцем та розірвання Договору.

3.2. Оплачувати послуги надані Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, а також додаткові послуги, згідно Тарифів.

3.3. Замовник несе повну відповідальність за будь-які наслідки у разі невідповідності обладнання Замовника діючим нормативно-технічним вимогам, а також у разі неналежного електричного ЗАЗЕМЛЕННЯ обладнання Замовника та
неналежного захисту обладнання Замовника від відхилень напруги в мережі електропостачання від номінальних параметрів. В випадку неможливості надати точку заземлення, Виконавець не несе відповідальності за обладнання Замовника, яке виходить з ладу під час грози та "стрибків" напруги.

4. Умови розрахунків.

4.1. За підключення у відповідності до п.2.1. цього Договору Замовник сплачує Виконавцю вартість підключення згідно з Тарифами Виконавця в залежності від виду підключення.

4.2. За щомісячне користування послугами Виконавця, наданими у відповідності до цього Договору Замовник оплачує Виконавцю абоненську плату згідно з Тарифами на умовах повної предоплати. За перший місяць користування послугами Виконавця абонентська плата нараховується пропорційно кількості днів, які залишились до кінця місяця. Кожен наступний місяць користування послугами Виконавця оплачується згідно з Тарифами на умовах повної предоплати.

5. Відповідальність сторін.

5.1. Виконавець ні в який спосіб не контролює інформацію і не відповідає за зміст інформації, що передається Замовником. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за якість інформації отриманої з мережі Інтернет.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що були завдані Замовнику як результат використання мережі Інтернет, у тому числі втрату даних в результаті затримок, недоставлення, помилкового адресування або переривання послуги, викликаного помилками, халатністю або недоглядами з боку Замовника.

5.3. При невиконанні п. 4.2. (в разі затримки оплати), Виконавець має право зупинити надання послуг. При незвернені Замовника протягом одного місяця після зупинення надання Послуги, або у разі непогашення заборгованості протягом місяця після зупинення надання послуги, Виконавець має право в односторонньому порядку в подальшому припинити надання послуг та припинити дію Договору. Припинення надання послуг та припинення дії Договору не звільняє Замовника від оплати заборгованості.

5.4. У разі невиконання Виконавцем п. 2.1. Договору, коли послуги не надавались з вини Виконавця та перевищені контрольні строки усунення пошкоджень, що визначені Законом України "Про телекомунікації"" № 1280-IV, від 18.11.2003 р. Замовник звільняється від плати за ці послуги за період, коли послуги не надавались.Час проведення планової профілактики послуги не вважаються не наданими і оплачується Замовником.

5.5. Зупинення надання послуг з вини Замовника або на підставі п.5.3. Договору на будь який строк не є підставою для зменшення розміру встановленої абонентської плати пропорційно строку, на який надання послуг було призупинено. Призупинення надання послуг, або відмова у наданні послуг (розірвання договору) не звільняє Замовника від сплати заборгованості Виконавцю.

6. Форс-мажорні обставини.

6.1 Виконавець звільняється від повного або часткового виконання своїх обов`язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання та/або виконання Договору, а саме:
- аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсії, рішення органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни в нормативних актах уряду України;
- стихія, погодні чи довкільні умови, в тому числі нагромадження снігу, ожеледь, буря, блискавка, пожежа, повінь;
- акти вандалізму, крадіжки магістральних кабелів, кабелів розподільчої мережі, технічного обладнання.

7. Строк дії Договору.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та є таким, що укладений на невизначений час і діє до моменту його розірвання. Замовник або Виконавець мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умов невиконання положень даного Договору або за відсутності потреби у Послугах, або неможливості надання таких Послуг. Про це Сторони мають повідомити один одного у термін не пізніше ніж за один місяць до дати розірвання.У цьому випадку Замовник зобов`язаний повністю сплатити заборгованість за надані Послуги та Додаткові сервіси за весь час дії Договору на момент його розірвання.

7.2. Права та обов’язки Сторін зберігають свою чинність протягом часу надання послуг кабельного телебачення Замовнику, як абоненту кабельної мережі, ПП ТРК„ Рось Телеком”.

8. Заключні положення

8.1. Замовник повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп`ютерної бази даних Виконавця.

 

Останні новини

 • Профілактика

  21 червня 2022
  22 червня 2022р з 00-00 до 6-00 будуть проводитись планові профілактичні роботи на обладнанні головної станції кабельного телебачення. У період проведення робіт буде відсутня трансляція телевізійни...
 • Припинення трансляції каналу Глас

  06 червня 2022
  З 1 червня 2022р припинив роботу телеканал Глас.
 • Тарифи на 2022 рік

  19 травня 2022
  З 1 січня 2022 року будуть змінені тарифи на послуги ТРК "Рось Телеком". Абонентська плата за послуги КТБ становитиме 95 грн. Вiдповiдно абонентська плата за послуги Інтернет складатиме 130 або 160...
 • Припинення трансляції каналу

  19 травня 2022
  12 лютого згідно прийнятого РНБО рішення  припинена трансляція телеканалу НАШ.
 • Припинення трансляції каналів

  19 травня 2022
  З 23 червня канали SET, Sony Turbo, Sony Sci Fi припиняють мовлення в Україні. Відповідно трансляція цих каналів в нашій мережі буде припинена.  
 • Трансляція нових каналів

  19 травня 2022
  З 1 липня 2021р. в цифровому пакеті ТРК Рось Телеком буде розпочато трансляцію нових каналів Bolt, Star Cinema, Star Family та Paramount Channel.

  © 2015 ПП Телерадіокомпанія "Рось Телеком" | Всі права захищено. Зроблено в Koreshkoff.com